Info lidmaatschap

Contributie

 

Contributie 2021

De contributie 2021`bedraagt voor voor volwassenen € 50 per jaar. Als lid ontvangt u een clublicentie. Jeugdleden (-18 jaar) betalen 50% van dit bedrag. Als u (competitie-)wedstrijden speelt voor de vereniging ontvangt u een wedstrijd-licentie. U kunt niet zelf kiezen welke licentie u wenst.

De contributie loopt van 1 januari t/m 31 december en kan in twee gelijke termijnen worden betaald, en wel 1e helft voor 1 maart, en het 2e gedeelte voor 1 juli.

Het lidmaatschap wordt altijd aangegaan c.q. verlengd voor één kalenderjaar. Nieuwe leden zijn contributie verschuldigd naar rato van het deel van het kalenderjaar dat ze lid zijn van de vereniging. Opzeggen van het lidmaatschap is in principe alleen mogelijk met ingang van het eerstvolgend kalenderjaar.

 

Lidmaatschap

Het lidmaatschap wordt telkens aangegaan voor een periode van één kalenderjaar. Dit betekent dat als u uw lidmaatschap in de loop van het jaar wenst te beëindigen u voor de rest van het jaar contributie verschuldigd bent.

Als u in de loop van een jaar lid wordt hoeft u uiteraard pas vanaf dat moment de contributie te betalen (de eerste vier weken mag u eventueel spelen zonder te betalen om te kijken of u het leuk vind om te doen. ( behalve bij overschrijving van een andere vereniging ).

Lid worden?

 

Doe mee!

U kunt als kennismaking maar liefst 4 weken zonder kosten meespelen met onze vereniging. Pas daarna beslist u of u lid wilt worden. Omdat u tijdens de kennismakingsperiode nog geen lid bent, is het echter nog niet mogelijk om deel te nemen aan officiële wedstrijden. Uiteraard kunt u wel aan alle andere verenigingsactiviteiten deelnemen.

 

Gedurende de kennismakingsperiode kunt u gebruik maken van ballen van onze vereniging. Als lid bent u elke dinsdag en donderdag van 19.00 tot 21.30 uur welkom op de trainingsavonden. U beslist uiteraard zelf wanneer u komt. Op de trainingsavonden wordt telkens via loting bepaalt wie tegen wie speelt, zodat u steeds met en tegen andere leden speelt. In de winterperiode kan door de leden tevens op de vrijdagmiddag van 13.00 tot 17.00 uur gespeeld worden

 

Verder kunt u desgewenst deelnemen aan de zomeravond- en/of de winteravondcompetitie tegen teams van andere clubs uit Zuid- en Midden

Limburg (afdeling 16 van de Nederlandse Jeu de Boule Bond).

 

Het deelnemen aan competitiewedstrijden is uiteraard niet verplicht. U kunt ook alleen recreatief spelen tijdens de trainingsavonden. Alle leden krijgen clubkleding, bestaande uit een poloshirt en een jack, in bruikleen van de vereniging..

     JBC de But Sportcentrumlaan 32 6136 KX Sittard tel. 046 4580377
Voor informatie over privacy klik hier.